בית » הנחיות לכתבי האתר

הנחיות לכתבי האתר

אתר "מחשוב ענן לעסקים וארגונים בישראל" מספק לקוראיו מידע ערכי, עדכני ואיכותי. בכך גאוותנו. על מנת לשמור על רמת הכתיבה הגבוהה, אנו מבקשים מהכותבים באתר להקפיד על מספר הנחיות:

  • מאמרים באתר צריכים להכיל לפחות 300 מילים, ותמונה אחת לפחות בעלת קשר לתוכן הדברים. ניתן להוסיף גם קטעי וידאו וכן קישורים חיצוניים במטרה להעשיר ולהעמיק את איכות המידע. קישורים אשר אינם רלוונטיים לתוכן ו/או יוסרו, ומאמרים המכילים מידע אשר אינו מטויב בהתאם להנחיות, ידחו ע"י העורך.
  • אין להשתמש בפרסום מאמרים באתר ככלי שווקי ו/או לצורך קידום מכירות. ניתן להמליץ על מוצרים ולרשום שמות היצרנים/ספקים, אך יש להקפיד על נוסח אשר מהותו העברת מידע לקוראים.
  • מידע הקשור במחבר המאמר יש לכלול בפרופיל המשתמש בלבד. ניתן לכלול במאמר הפנייה אל פרופיל המשתמש.
  • מאמרים יש להגיש בפורמט מוכן לפרסום. עורך האתר מוודא כי התוכן רלוונטי ועשוי לבצע שינויים קלים במבנה המאמר, אך מאמרים הדורשים עבודת טיוב מהותית ידחו ולא יפורסמו.
  • כותבי המאמרים נדרשים להקפיד על מקוריות ודיוק. אחריותכם לוודא כי המידע הנמסר במאמר עומד בתקנים אלו. העתקה ו/או תרגום מותרים בתנאי שהכותב המקורי אישר זאת ובמקרה כזה יש לציין זאת במפורש בתחתית המאמר ולצרף קישור אל מקור המידע. אי עמידה בתנאי זה תגרור סיום מיידי של הקשר בין האתר לכתב.
  • אתר זה מבצע סינדיקציה לגורמים חיצוניים. מאחר וכך, יש להקפיד על מבנה המאמר המוגש לפרסום ועל איכותו. זכרו כי ניתן לעדכן מאמר המפורסם באתר זה, אך לא ניתן לעדכן את הסינדיקציה.
  • פרסום מאמרים המוגשים לאתר מתבצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של העורך הראשי. אתר זה אינו מתחייב לפרסם מאמרים המוגשים לו. תיקון מאמר/ים לאחר פרסום יתבצע באישור העורך הראשי ורק במידה וקיימת הצדקה ברורה לכך.
  • הגשת מאמר לפרסום משמעותה הסכמת הכותב ו/או מגיש המאמר לתנאים המופיעים כאן וכן לתנאי השימוש באתר.